Månedlige arkiver: april 2012

Skriftlig spørsmål om biltrafikk til byråd Rygg, KMBY 19.4.2012

Av Endre Tvinnereim, Byluftlisten

 

For at Bergen kommune skal få utløst de statlige belønningsmidlene på 550 millioner kroner kan ikke den samlede trafikken i kommunen gå opp. I Bergensavisen (BA) 12.4.2012 ble det vist til tall fra Statens vegvesen som viser at biltrafikken gjennom bompengeringen har gått opp med 10 prosent siden 2010. Videre vises det til at trafikken gikk kraftig opp fra året før i 2011: «Fra 140 826 biler hver dag til 144 578 biler hver dag» (BA, 12.4.2012). Og økningen har fortsatt i første kvartal av 2012.

 

Samtidig registrerer Byluftlisten at det pågår en uenighet i Bergens tidende (BT) mellom fylkesordføreren og statssekretær Lahnstein om hvorvidt kommunen ligger på etterskudd med å iverksette biltrafikkreduserende tiltak. De potensielle konsekvensene av at avtalen ikke etterfølges fra Bergen kommune sin side er at en kan risikere å gå glipp av belønningsmidlene, noe Byluftlisten ser på som alvorlig. Det er av stor viktighet at biltrafikken blir redusert. Ikke bare for å oppfylle kravene i avtalen med Samferdselsdepartementet, men for miljøet, framkommeligheten og luftkvaliteten i Bergen kommune.

 

Bergen bystyre har tidligere i år, som en del av Bergensprogrammet, vedtatt at bomsatsene skulle dobles. Riktignok fra et i utgangspunktet lavt nivå. Spørsmål: Foruten denne økningen, hvilke konkrete biltrafikkreduserende tiltak planlegger Bergen kommune å gjøre? Når skal, etter planen, eventuelle tiltak være iverksatt?