Stikkordarkiv: Arna

Vi må prioritere bane og Ringvei Øst.

Byluftlisten støtter prioriteringen av samferdselsprosjekter som interpellanten foreslår. Bybanen er en selvsagt nr. 1, og Bergen-Voss er en god nr. 2. Felles for disse prosjektene er at de innebærer skinnegående transport. Bergensregionen har altfor lenge satset ensidig på utbygging av bilvei, og nasjonale byråkrater i Oslo har ikke forstått at jernbane også er viktig på Vestlandet.

Samtidig er bilveien Arna-Voss svært ulykkesutsatt, og trenger en omlegging. Derfor er det gledelig at veimyndighetene og Jernbaneverket nå har slått seg sammen for å planlegge vei og bane sammen. Det kan samfunnet spare mye på, og Bergen kan vokse østover.

Men det er ett rent veiprosjekt som er svært viktig for byen. For det er et tragisk faktum at Europavei 39 går midt gjennom Bergensdalen og forpester halve Sandviken. Og det er like tragisk å se hvordan den bypass-operasjonen byen trenger, Ringvei Øst, ikke kommer på topp blant veiprosjekter blant styrende partier i byen, men må se seg slått av nytt Sotra-samband, fergefri E-39 og kanskje til og med Nyborgtunnelen. For:

  • Bergen trenger Ringvei Øst mer enn utvidelse av veikapasitet mot Sotra.
  • Bergen trenger Ringvei Øst desperat dersom vi skal få fergefri E-39 med den trafikkøkningen og mulige byspredningen som følger.
  • Bergen trenger Ringvei Øst langt mer enn Nyborgtunnelen, som vil øke biltrafikken inn mot Åsane sentrum, Sandviken og Bergen sentrum.
  • Når du bygger mer vei ut av byen, bosetter folk seg lengre vekk, byen sprer seg, og det blir minst like mye trafikk, og enda vanskeligere å få et godt kollektivtilbud. Så her tar representanten Breistein feil: Nyborgtunnelen er faktisk det motsatte av god byutvikling.

Jeg vil derfor fremme følgende tilleggsforslag:

“Bystyret prioriterer Ringvei Øst på topp blant rene veiprosjekter i regionen.”

Takk.

Interpellasjon om tog Bergen-Arna-Vaksdal-Voss

Byluftlisten er fullstendig enig i at Bergensbanen bør være ryggrad i en utvidet arbeidsmarkedsregion som inkluderer Vaksdal og Voss. Heldigvis er det tverrpolitisk enighet om dette, som representanten Skansen også nevnte. Det er også mange gode initiativer i gang, f.eks. Bergensbanen 4 timer.

Den tverrpolitiske enigheten viser seg i at de to forslagene fra H og SV ligner såpass mye på hverandre at jeg holdt på å forveksle de to. De viktigste forskjellen er vel at SV kun nevner Vossebanen, mens Høyre nevner hele Bergensbanen. Om jeg må velge mellom de to, støtter jeg forslaget som nevner hele Bergensbanen. Men det jo også lov å stemme subsidiært. Vi trenger et utslippsfritt alternativ med høy kvalitet mellom landets to store byer. Vi må kunne ha en nullvisjon for flytrafikk i Sør-Norge. Tog er helt essensielt for å få det til.

Men dette er først og fremst en nasjonal sak. Jeg vil henstille mine bystyrekolleger med nasjonale representanter om å oppfordre til at staten prioriterer Bergensbanen. Dette betyr at man skjærer ned på den planlagte bygdetrekanten på Østlandet. Særlig bør det være mulig å kutte den ytre delen, med Halden og Lillehammer og andre mindre steder. Da kan vi og å bruke de store midlene vi da kan spare, på å få et godt togtilbud både på Vestlandet og mellom Vest- og Østlandet. Jeg lover å gjøre min del.

 

(Interpellasjon fra SV)