Stikkordarkiv: 2011

Innfør utslippsdifferensiering i Bergen

Ordfører,

Jeg regnet jo med at andre høyere på talerlisten kom til å påpeke at årsmeldingen på s. 9 inneholder en faktisk feil: Bergen hadde overskridelser av grenseverdiene i forurensningsloven, vi hadde det bare ikke så mange ganger at det ble ulovlig.

Jeg setter selvfølgelig pris på at byrådet arbeider systematisk med å få ned luftforurensningen, men resultatene mangler fremdeles. Landstrøm og ny bompengepakke vil hjelpe til en viss grad, når og hvis de kommer, men det er fremdeles langsiktige tiltak. På kort sikt – altså 2011 og 2012 – har vi fremdeles ingenting.

Da skjer det mer interessante ting i Oslo. Vi har sett i nyhetene i forrige uke at det der kan komme restriksjoner på de mest forurensende kjøretøyene i perioder. Altså utslippsdifferensiering. For det er veldig stor forskjell på kjøretøyer når det gjelder bidrag til lokal luftforurensning. Diesel er et viktig ord her. Og nye kjøretøyer forurenser i snitt mye mer enn gamle, dessverre. Vrakpanten er ingen venn.

I Oslo tar altså bypolitikerne skjeen i egen hånd, mens man her i byen lar ting skure og satser på at nye nedbørsrekorder skal redde oss.

En viktig forskjell, som BA skriver på lederplass i dag, er at vi i denne byen har et byråd der Fremskrittspartiet streker for moderat og målrettet forurensningspolitikk som passer seg i en storby, mens i Oslo er det Høyre, KrF og Venstre som regjerer.

Ellers er det ikke så mange forskjeller mellom våre to byer. Bergen Høyre har til og med programfestet utslippsdifferensiering, på samme måte som Byluftlisten. Som vi ser i Oslo, kan vi altså løse de verste problemene med luftforurensning før neste vinter med pragmatikk og noen enkle politiske grep. Ring meg.

(Fra bystyresak 127-2012: Bergen kommunes årsmelding og årsregnskap for 2011)

Sjekk din bils utslipp her!

Har du bil? Bruker du bil? Har naboen bil? Skal du kanskje kjøpe ny bil?

Byluftlisten vil belønne biler som har lave lokale utslipp og derfor gir liten helseskade for dem som bor, jobber, handler eller går på skole/barnehage i byen. Vi vil derfor innføre Byluftmerket som man skal kunne søke om for å få rabatt i bompengeringen, tillatelse til å kjøre på tross av datokjøring og på sikt i eventuelle lavutslippssoner.

Merket for god byluft: lave NOx-utslipp

Kvalifiserer din bil til Byluftmerket? Print det ut og lim det på bilen! Eller kontakt oss for klistremerke.

 

Vil din bil kvalifisere for Byluftmerket? Slå den opp på denne siden. Velg merke, årsmodell, og om det er bensin («petrol«) eller diesel. (For nye biler kan du også bruke Vegvesenets nybilvelger.)

Når du får resultatlisten for din bil, se under «NOx Emissions [g/km or mg/km under Euro 5/6]«. Grensen for Byluftmerket går på 0.060 g/km (tilsvarende 60 mg/km). Hvis din bil har lavere utslipp enn dette, vil den automatisk kvalifisere. Skillet går grovt sett mellom diesel og bensin. Du vil se at bortimot alle bensinbiler fra 2005 eller nyere, og mange eldre, vil kvalifisere. Ingen dieselbiler kan få Byluftmerket i dag.

Hva med svevestøv? Generelt sett vil biler med høye NOx-utslipp også slippe ut mer svevestøv. Og klimagasser? Nyere dieselbiler har noe lavere CO2-utslipp men veldig høye NOx-utslipp. De er således mindre skadelige for det globale klimaet (dermed får de lavere engangsavgift), men bør brukes minst mulig i byen.

Problemer med å finne tallene for «din» bil? Skriv til oss på byluftlisten@gmail.com eller ring Byluft-telefonen på 48 36 79 60 så sjekker vi for deg.