Luftmonitoren

Byluftlistens datamagasin: Luftmonitoren

I 2013 og 2014 publiserte Byluftlisten en luftmonitor, et magasin med en faktabasert tilnærming til problemstillinger rundt luftkvaliteten i Bergen.

Luftmonitoren videreformdlet data fra pålitelige og relevante kilder på en enkel og forståelig måte. Arbeidet er hovedsaklig basert på data fra NILU, GFI og Statens vegvesen.

Øivind Skjervheim var redaktør for Luftmonitoren.

Utgaver

Fjerde utgave (publisert desember 2014): Denne utgaven tar for seg utbyggingen av landstrøm i Bergen. Utslipp fra skip i Bergen havn er en stor kilde til lokal luftforurensning. Problemet kan i all hovedsak løses ved å bygge ut landstrøm, slik at skipene kan blir forsynt med elektrisk kraft fra land. Denne utgaven av Luftmonitoren gir en oversikt over landstrøm i Bergen; Den tar for seg hva som har skjedd tidligere, de aktuelle aktørene, gevinstene og det planlagte pilotprosjektet. Vil prosessen med å få på plass landstrøm gå like tregt som den har gjort til nå?

Tredje utgave (publisert oktober 2013): Dekker det første halvåret i 2013, og har et særlig fokus på sykkeltall. Mot alle politiske mål og ambisjoner går sykkelandelen tilsynelatende ned i Bergen. Oppdatert: BY har fått tilbakemelding på sykkeltallene i denne utgaven. Dette har vært veldig nyttig, og vi har laget et korrektiv til sykkelutgaven som luker ut feilene, basert på tilbakemeldingene.

Andre utgave (publisert mai 2013): Dekker januar til april 2013, og har et særlig fokus på svevestøv.

Første utgave (publisert januar 2013): Dekker hele 2012.