Månedlige arkiver: mai 2012

Skriftlig spørsmål om farlig kryss til KMBY 10.5.2012

Stilt av Endre Tvinnereim, Byluftlisten

Byluftlisten har mottatt klage på trafikksikkerheten for syklister i krysset der Sandviksveien møter innkjørsel til Maaseskjæret (se bilde av krysset her). Dette er et kryss med stor trafikk av både sykler og motorkjøretøyer, men uten lysregulering. Det oppstår jevnlig farlige situasjoner for syklister i dette krysset.

For at Bergen skal øke sykkelandelen så mye som målsetningene sier, er det naturligvis viktig at det oppleves som trygt å sykle på sykkelveier i kommunen.

Spørsmål: Hva vil byrådet gjøre for å bedre sikkerhet for syklister i dette krysset?