Media og debatt

Byluftlisten i media
En oversikt over en god del av de sakene der Byluftlisten har uttalt seg i media, i artikler og debattinnlegg.

Er ikke oppdatert siden valgkampen, vil i nær fremtid bli oppdatert med innlegg og artikler fra tiden i bystyret.

Jeg ønsker meg et Bergen som alle kan bruke
(BT, 28. august 2011):
Byluftlistens andrekandidat, lege Marte Jürgensen, skriver om luftforurensning og helsefare. «Luftforurensning er ikke bare skadelig for “astmatikere og andre allergikere”, som det ble
skrevet i BT på lederplass og som mange virker å tro. Alle som bor, jobber og ferdes i
giftlokket utsettes for helsefare over tid, og noen grupper er i tillegg til ekstra utsatt.»

Her får du ikke kjøre i vinter
Byrådet vil ha datokjøring. Vi vil ha byluftmerke og utslippsdifferensierte bompenger. Forutsigbare tiltak, som ikke skaper utrygghet for trafikanter.
BT, 24. august. 2011

Førstekandidat Endre Tvinnereim kommenterer påstander om at staten hindrer Bergen kommune i å føre god byluftpolitikk
NRK Hordaland, formiddagssendingen, 24. august 2011, etter 1. min.

Håper på plass i bystyret
Byluftlisten stiller til sitt første valg. «– Alle som står på Byluftlisten har lunger, og er avhengige av å puste, sier Endre Tvinnereim.
NRK Hordaland, 23. august.

Lokalt demokrati etter 22. juli
(BT, 15. august 2011):
Norsk politikk er ikke den samme etter 22. juli. Byluftlisten støtter statsministerens og AUFs oppfordring om å svare på angrepene med mer demokrati og mer åpenhet. Vi er også enige med dem som hevder at en mer saklig debatt vil styrke demokratiet, men mener at det skal være lov å kritisere andre. Demokrati handler nemlig ikke bare om at folket skal få presentert forskjellige alternativer og så velge det de helst vil ha. Like viktig er det at valg brukes til å stille makthavere til ansvar for det de har gjort, og ikke gjort, mens de har sittet ved makten.

Aldri mer giftlokk
Endre Tvinnereim og Byluftlisten i BT sin serie om «Tre teser for Bergen.
BT, 14. juli 2011.

Debatt mellom førstekandidat Endre Tvinnereim, og professor Frank Aarebrot
NRK Hordaland, ettermiddagssendingen, 15. juni 2011, spol til 12:10.

-Aarebrot misbruker professortittelen
NRK Hordaland, 15. juni 2011

-Vissvass fra byluft-forkjemperne
NRK Hordaland, 15. juni 2011

-Rett og slett tåpelig
NRK Hordaland, 10. juni 2011

Ikke et vinterproblem
Artikkel hos NRK Hordaland, 9. juni 2011

NRK Hordaland radio, 9. juni 2011

Foreslår lufttiltak
Artikkel i BA-nett 29. mai 2011

Diesel i Duesund, bensin i Bergen (BT, april 2011):
Mange av dem som må kjøre bil i Bergen vil gjerne velge et kjøretøy som er så bra for byluften som mulig. Derfor er det svært alvorlig at Kjetil Lund (AP), statssekretær i Finansdepartmentet, sprer forvirring ved å implisere at det ikke er så nøye for byene om folk kjører bensin- eller dieselbil …

For dårlig på sykkelsiden! (BA, 16. april 2011):
Bergen sentrum er i krise når det gjelder sykkelplanlegging. BA påpeker onsdag 13.04 at det ikke tilrettelegges for sykling i Bergen sentrum parallelt med at gater graves opp i forbindelse med andre veiprosjekter. Dette skjer til tross for at Byrådet har bestemt seg for å bruke over 150 millioner kroner i året på sykkeltraséer i Bergen i de kommende årene.

Skal kjøre, ikke ta billetter (BA, 8. april 2011, s. 18):
Neste vinter vil vi sannsynligvis ha nye episoder med fare for helseskadelig luft, der det vil bli nødvendig med restriksjoner på biltrafikken i Bergen. Da er det svært viktig å ha et kollektivsystem som fungerer bedre enn det vi har i dag. Fylkeskommunen bør derfor prioritere å få billettsalget av bussene før vinteren kommer.

Byluftlisten leverer underskriftslister til kommune- og fylkestingsvalet
Intervju med andrekandidat Marte Jürgensen
Vestlandsrevyen 28. mars 2011

Veier og luftveier
Intervju med førstekandidat Endre Tvinnereim om oppstarten av Byluftlisten.
Replikk #31, vår 2011

Jo, Byluftlisten trengs (BA, 10. mars 2011):
Noe er fundamentalt galt i politikken i Bergen. Byens egne innbyggere blir syke av byluften. Leger oppfordrer barnefamilier til å flytte vekk fra Bergensdalen. Det aller mest provoserende er at vi har sett en økning i helseskadelige utslipp både fra bil- og båttrafikk i inneværende byrådsperiode.

Byluftlisten vil fjerne dieselbilene
Notat i BT, 25. februar 2011.

Bergensernes helse teller mest (BT, 15. februar 2011):
Vi har et koalisjonsbyråd bestående av et lite KrF, et stort Høyre og et stort FrP. Sistnevnte parti er det mest sentralstyrte i landet og dikteres i saken om veiprising, som i andre saker, av FrPs sentralstyre i Oslo. I veiprisingsaken er det helt utvetydig at FrP i Bergen ikke får lov – av FrP sentralt i Oslo – til å gå inn for politikk som åpenbart vil gagne Bergen. Høyre, som er mye mer splittet i veiprisingssaken, har dessverre valgt å la FrPs sentralstyre i Oslo legge begresninger på byrådets politikk. De setter makt og ideologi høyere enn bergensernes helse. KrF i Bergen viser også hva de virkelig prioriterer ved å dilte etter FrP i denne saken.

Kan vinne valg på dårlig byluft
Artikkel i BT, 25. januar 2011.

Foreslår skyhøy pris i bomringen
Artikkel i BT, 17. januar 2011.

Viktig korrektiv
Underleder i BT, 6. januar 2011.

Slik ville AP styrt
Artikkel i BT, 8. desember 2010.
Ikke om Byluftlisten, men om alle de andre opposisjonspartiene. Ingen av disse prioriterte Bergensluften – mye av grunnen til at Byluftlisten ble startet.