Stikkordarkiv: enveiskjøring

Trafikksikkerhetsplanen og Nygårdslien skole

Ordfører,

Sikker skolevei er et selvfølgelig gode i seg selv. Det er også viktig for å redusere trafikken og dermed redusere behovet for å bygge ut ny vei. I saken om Lyngbøveien ser det ut til at veien ikke er bred nok til å ha plass til både to kjørebaner og fortau. Den kanskje mest alvorlige konsekvensen av dette er at busser må rygge når de møtes, noe som er svært trafikkfarlig, ikke minst for små barn.

Nå er heldigvis endelig Samferdselsetaten kommet i kontakt med FAU ved Lyngbø skole, og de skal jobbe frem noen tiltak rundt Nygårdslien skole. Men noe som uansett kan vurderes på kort sikt er enveiskjøring for buss nr. 16/17. Et godt eksempel på det samme ser vi i Sollien på Landås der det også går buss i en retning, i en sløyfe. Det har fungert godt i flere tiår på Landås, det kan også fungere i Lyngbøveien. Det bør i hvert fall vurderes. Imidlertid føler vi at det er litt for tidlig å innføre enveiskjøring for all trafikk, og kan derfor ikke støtte Arbeiderpartiets merknad nr. 1 i kveld. Imidlertid støtter vi flere andre tilleggsforslag og merknader, særlig SVs forslag om trafikkreduksjon og fartsreduksjon, barnetråkk og behovet for høyere prioritering av trafikksikkerhet i Bergensprogrammet.

Vi fremmer også en merknad om feilparkerte biler og hensatte konteinere som reduserer sikt og trafikksikkerhet i Lyngbøveien.

Takk.

Merknader fremsatt av Byluftlisten: 

“Bystyret ber Skyss om å vurdere enveis trase for buss i Lyngbøveien på linje 16/17 for å unngå farlig rygging med buss. Bystyret viser til at samme type sløyfe med enveiskjøring brukes på linje 12 i Sollien.”

“Bystyret ber byrådet om å sende parkeringsvakter oftere til Lyngbøveien for å motvirke trafikkfarlig feilparkering og hensetting av konteinere.”

(Sak 36-Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden 2014-2017)

Se også «Innbyggerinitiativet ved Nygårdslien skole fortjener støtte» fra da saken var oppe i bystyret i 2012.

Sykling mot enveiskjøring kan få flere på to hjul (innlegg)

Ordfører,

Journalist og syklist Linda Eide publiserte i 2011 en liste med ti billige tiltak for å få flere til å sykle. Forslag nr. 1 lyder:

«Tillat sykling mot køyreretninga i einvegskøyrde gater. Dette fungerer finfint i Belgia, Tyskland og Nederland. Kostar blekket til vedtaket og krangling med lokalt politi, men du kan faktisk slå i bordet med godvilje frå både Samferdsledepartementet (uttale 2009) og Statens vegvesen.»

I tillegg til dette så stiller også Transportøkonomisk institutt seg positive til tiltaket. OG Veidirektoratet konkluderte i år 2000 med at tiltaket ikke har hatt noen negativ virkning på trafikksikkerheten de stedene der det er innført

Erfaringer fra Oslo har vist det samme. I en prøveordning åpnet Oslo kommune i 2011 for sykling mot kjøreretningen i to enveiskjørte gater. Målet var å bedre forholdene for syklister både med tanke på sikkerhet og fremkommelighet. Tiltaket har blitt evaluert og vurdert som en stor suksess av Transportøkonomisk institutt. Ikke bare økte antallet syklister i de to gatene med henholdsvis 30 og 40 prosent, men syklistene opplevde også økt trygghetsfølelse i trafikken og de syklet mindre på fortau etter at tiltaket ble innført.

Jeg vil igjen anbefale Linda Eides 10-punktsliste til denne sal, og nevne at vi etter dette vil gå videre til punkt 5 på listen, som er å forby sykling på fortau, og nr. 10, som er å ta eksisterende bilfelt og gjøre om til sykkelfelt.

 

(Sak 205/2013: «Privat forslag fra Endre Tvinnereim (BY) vedr sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater.»)

Bystyrets vedtak: 

  1. Bystyret ber byrådet utrede hvor det er mulig å innføre sykling mot kjøreretningen i Bergen kommune.
  2. Anbefalte fysiske tiltak som gjelder sykling mot kjøreretningen, innarbeides i årlige plan- og byggeprogram for Bergensprogrammet.

Vedtaket var enstemmig (H+Ap+FrP+V+KrF+SV+R+MDG+Sp+BY).