Månedlige arkiver: januar 2013

Privat forslag om et mer rasjonelt system for barnehageopptak

Ordfører,

Formålet med dette forslaget er å gjøre opptakssystemet for barnehager mer rasjonelt. Det vil gjøre det enklere å bytte barnehage når man flytter. Det vil dermed redusere transportbehovet. Dessuten vil det gjøre byen enklere å flytte til for barnefamilier, noe som vil være en fordel for lokale virksomheter.
Saksutredningen fra byrådet er delvis god. Angående punkt 2 vises det til at et svært høyt antall søknader vil øke byråkratiet i hver barnehage. Dette ønsker vi selvfølgelig ikke. Vårt forslag nr. 2 passer best for et automatisk samordnet opptak, der barnehageplasser fordeles automatisk ved hjelp av EDB. Siden vi ennå ikke har et slikt system i Bergen, har jeg forandret forslag 2 til å tillate opp til 5 plasser å søknaden.

Men når det gjelder punkt 1, er det min oppfatning at byrådets utredning svartmaler unødig. Vårt forslag er å legge fødselsdato til grunn heller enn søknadsdato. Det vil gjøre deler av systemet bedre – for eksempel blir det lettere å flytte til og innad i byen, og byråkratiet blir redusert. Samtidig blir ikke situasjonen verre på andre områder, som f.eks. når det gjelder tilgang til barnehageplasser for barn født etter 1. september. Derfor holder jeg fast på at forslag 1 er bedre enn dagens situasjon.
Jeg vil også bemerke at Oslo kommune, ifølge utredningen, bruker det prinsippet jeg foreslår i forslag 1, altså fødselsdato.

Ordfører,

Dette er ikke et radikalt forslag. Det er heller snakk om en justering. Det byen virkelig trenger er nok barnehageplasser i hver bydel, som det vel er enighet om i denne sal. Men det spørsmålet løser vi ikke i et privat forslag.

Imidlertid vil dette forslaget gjøre systemet litt mer rasjonelt, gjøre det enklere å flytte innad i byen og til Bergen utenfra, og øke valgfriheten og fleksibiliteten i opptakssystemet.

Takk.

(Sak 6/2013: Privat forslag fra Endre Tvinnereim (BY) om et mer rasjonelt opptakssystem for barnehager i Bergen.)

Muligheter for mer vegetarmat

I klimadebatten er det noen utslippskilder som får en større del av oppmerksomheten enn de utgjør i utslipp, og omvendt. Fly, og strøm i Norge, har overvekt. Skip, landbruk, særlig kjøtt og særlig metan fra storfe får mindre dekning enn de burde ha gitt de høye utslippene de forårsaker. Det er derfor bra at MDG tar opp dette emnet.

Bergen vil fremstå som en moderne by. Det blir stadig flere vegetarianerne i byen, og mange flytter hit utenfra. Det er også stort potensial for at flere kan spise mer vegetarisk, om de bare får tilbudet.
Vi må også huske at denne byen er bygget på en kjøttfri dag i uken: Fredag. Det katolske Europa hadde som kjent et stort behov for fisk på fredager – en fishy Friday blir det vel – som førte til at Bergen ble en stor omskipningshavn i middelalderen og Nordens største by på 1600-tallet. Vi ville neppe vært her i dag om det ikke hadde vært for en kjøttfri dag i Europa.

Men det er viktig å begynne med gode alternativer. Utfordringen er å lage gode vegetar-retter som folk faktisk liker. Det er ikke uten videre lett, jeg har prøvd selv. For det er lite tradisjon i Norge for vegetarmat. Men det fellesforslaget som vi stiller sammen med Ap og Venstre vil bevege byen i riktig retning. Forresten kan jeg si at det forslaget er lånt fra Oslo, hvor det ble foreslått i finanskomiteen av en Høyre-representant og deretter vedtatt i bystyret.

(Sak 5/2013: Privat forslag fra Sondre Båtstrand (MDG) vedr kjøttfri mandag.)