Veien frem til bane mot Stavanger

La meg si de med en gang: Byluftlisten støtter ønsket om å bygge Bergen, Sunnhordland, Haugalandet og Stavanger/Sandnes tettere sammen. En båndby på Vestlandet vil kunne utgjøre en virkelig motvekt mot det sentraliserende Østlandet. Imidlertid kan ikke en sånn sammenknytting av byområder skje utelukkende ved hjelp av den gamle, tradisjonelle strategien for fergeavløsning på Vestlandet: nemlig ved ensidig fokus på bilvei fra A til B. Vi trenger høykvalitets kollektivtrafikk, inkludert jernbane. Og vi trenger å skjerme byene våre for gjennomgangstrafikk.

Når det gjelder tog: I hovedrapporten for KVUen, side 8, som omtaler mandatet for utredningen Aksdal-Bergen og ni andre strekninger, står det at «Departementet understrekar at det må takast med konsept som vektlegg kollektivtransport, der dette er aktuelt. I dette jernbane inngå.”

Det er derfor uheldig at vi ikke har fått en god utredning av de store mulighetene som ligger for tog mellom Bergen og Stavanger. Det vil kunne ha en meget positiv effekt både på luftforurensning og regional utbygging. Mulighetene for en felles region er uante dersom Bergen og Stavanger kan vokse sammen, og prosjektet er langt viktigere nasjonalt enn bygdetrekanten som planlegges på Østlandet.

Planlegging for tog vil ikke forkludre Kyststamveien. Det finnes utregninger som tilsier at det bare blir 10% påslag på fjordkrysningene med tog. Disse tallene er utarbeidet på vegne av Bergen Næringsråd og skal presenteres på Veslandskonferansen i Stavanger i morgen.

Og så byluft: Konseptene 4C og 5A-B kommer noenlunde likt ut på luftforurensning (s. 47), men disse tallene ser ikke ut til å ta med hvor forurensningen skjer. Det er to grunner til å være skeptisk til effektene av et midtre alternativ på byluften i Bergen, særlig om det bygges uten tog: Traseen og trafikkmengden. For det første vil en indre trase lettere kunne føre trafikk utenfor og øst for Bergen kommune, via Samnanger og til E-16.

For det andre er indre trase forventet å føre til en høyere trafikk enn indre trase pga. lavere kjøretid mellom Stord og Bergen. Den forventede trafikkøkningen, særlig med tungtrafikk, er delvis overførte trailere som i dag går via Østlandet. Det er viktig å sende disse mest mulig utenfor Bergen, og da inkluderer jeg Rådal og Arnadalen, ikke bare Danmarks plass. Indre trase vil kunne gi oss en «ekstrem ringvei Øst» for ny, gjennomgående tungtrafikk, via Samnanger. Midtre vil ikke kunne gi oss dette.

Men det er mulig at midtre kan gi tog, og alternativet til fergefri vei er ikke bare vei med ferger, men også fergefritt fly og fergefri hurtigbåt. Ikke de mest miljøvennlige alternativene, heller. Saken er komplisert. Dessverre har vi ikke fått dette utredet.

Jeg beklager at Byluftlisten må stemme mot fellesforslaget, for det har en verdi at vi står sammen i regionen. Men det er simpelthen for mange ubesvarte spørsmål. Neste gang må kollektiv og forurensning være vektlagt på lik linje med hensyn til veitrafikken.

Siden denne debatten ikke handler bare om å velge ett av to alternativer, men å gi råd om hvilke kriterier staten skal legge til grunn når trase skal velges, foreslår Byluftlisten følgende alternative formulering:

«Konsekvenser for lokal luftkvalitet i Bergen, konsekvenser for totale klimagassutslipp og muligheter for jernbane Bergen-Stavanger bør tillegges avgjørende vekt i valget av trase. Utredningene som foreligger gir ikke tilstrekkelig informasjon om disse tre aspektene, og bystyret har følgelig ikke grunnlag for å uttale seg om trasevalg for fergefri E39 Aksdal-Bergen dersom det skal tas hensyn til miljø, byutvikling og klima.»

 

Sak 37-2013 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s