Muntlig spørsmål til byråd Rygg om innfartsparkering

Spørsmålet ble stilt i bystyret 20.02.2013. Det skriftlige svaret fra byråden ble mottatt 17.04.2013, og er lagt inn under spørsmålet.

Spørsmål

Byrådet vedtok i november 2011 en tiltaksplan for å redusere biltrafikk og bedre kollektivtilbudet. Innfartsparkering inngikk her som et tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mer effektiv. Tanken er at store parkeringsanlegg ved kollektivknutepunkt skal ta imot store mengder bilister som kommer fra mindre sentrale strøk, og kjøre disse inn til arbeidsmarkedet i sentrum og omkringliggende områder med ekspressbusser eller med bane. Folk skal kjøre bil til ytterkantene av byen, og kollektivt videre inn i byen. Flere partier har programfestet dette tiltaket.

Byråden uttalte nylig skepsis til slike parkeringsanlegg under en debatt i Studentersamfunnet med den begrunnelse at de ville legge til rette for økt trafikk mellom bydelene, og at de til tross for å legge til rette for kollektivtransport, ville kunne øke den interne trafikken i Bergen kommune. I tillegg er anleggene arealkrevende og kan føre til at folk kjører bil i stedet for å gå, sykle eller reise kollektivt til kollektivknutepunktet. Dette er en kritikk mot innfartsparkering som har ligget latent en stund, og har blitt nevnt i nyhetsoppslag og rapporter [1] de senere årene, men innfartsparkering blir som oftest omtalt som noe en bør satse på, og noe som må på plass for å få flere til å reise kollektivt.

Spørsmål: Gitt argumentene som er blitt ført for og mot, hva er byrådets nåværende politikk på innfartsparkering?

 

[1] «I litteraturen advares det mot stor tro på nytten av innfartsparkering for å dempe belastningen på veinettet. Innfartsparkeringsplasser kan derimot øke den samlede bilbruken.» Innfartsparkering i Bergensområdet, s. 8.

 

Svar fra byråd Rygg, mottatt 17.04.2013

Byråden anser at dette må bli en diskusjon på sikt, men kommunen har ikke selv planer om å
endre de beslutninger som er tatt.

Avventer en utredning om innfartsparkering som fylkeskommunen har igangsatt alt.

Filip Rygg
Byråd for byutvikling, klima og miljø

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s